top of page

Karolina Mikołajczyk

Karolina Mikołajczyk (ur. 2 V 1993) w 2017 roku ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. A. Gębskiego, w ramach której pracowała też z dr. hab. J. Wawrowskim, dr A. Szymczewską i dr M. Machowską. Studiowała także w Hochschule fur Musik und Tanz w Kolonii w mistrzowskiej klasie prof. Zakhara Brona i jego asystentów M. Ovrutskiego oraz M. Nodelmana. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach u wybitnych skrzypków takich jak K. A. Kulka, W. Marschner, I. Turban.

Jest laureatką nagród na konkursach w Lublinie, Paryżu, Puli, Poznaniu, Salzburgu, a także stypendystką programu „Młoda Polska”, stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Szkolnictwa Wyższego, Nagrody Rektorów i Nagrody Specjalnej ZAiKS. Prowadzi ożywioną działalność jako solistka i kameralistka. Wystąpiła w wielu renomowanych salach m.in. w Filharmonii Narodowej, Carnegie Hall, Guangzhou Opera House w Kantonie, Den Norske Opera & Ballet w Oslo, The Star Performing Arts Center w Singapurze, Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, w Filharmonii Podkarpackiej, w Filharmonii Lubelskiej. W formacjach od duetu do oktetu koncertowała m.in. z Z. Bronem, Soyoung Yoon, Orion String Trio, J. Wawrowskim, I. Turbanem, M. Bryłą, Atom String Quartet.  Ma na swoim koncie liczne prawykonania muzyki nowej.

bottom of page